ECL felülvizsgálat

Felülvizsgálati kérelmét az itt letölthető nyomtatványon szíveskedjék legkésőbb az internetes eredményközlést követő tizenötödik napon eljuttatni az ECL központba postán/faxon és e-mailben az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: PTE Idegen Nyelvi Központ, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B
e-mail cím: ecl@inyt.pte.hu
fax: 72/501-629

Beküldési határidő a vizsgaeredmények internetes közlése utáni tizenötödik nap. A postán küldött felülvizsgálati kérelem előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját tekintjük. A kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül postán értesítjük a kérelmezőt a Felülvizsgálati Bizottság döntéséről.