Sentences – LEVEL 23

Sentences – LEVEL 23

2020.08.23. 0

Az egyezmény 3 hónapig tartó tárgyalások után született meg.
Click to Flip
The agreement was reached after 3 months of negotiations.

Már meg kellett volna érkezniük.
Click to Flip
They should have arrived by now.

Hogy sikerült megszabadulnotok Pétertől?
Click to Flip
How did you get rid of Peter?

Még beszélni sem akarok vele.
Click to Flip
I don't even want to talk to him.

Nem volt hajlandó megszólalni.
Click to Flip
He was not willing to speak.

Sokat beszéltünk változásokról, de eddig még kevés konkrét lépés történt.
Click to Flip
We have talked a lot about changes, but so far there have been few concrete steps.

Körülbelül 2000 méter magasan repült a gép, amikor elkezdett zuhanni.
Click to Flip
The plane flew about 2,000 feet high when it began to crash.

Úgy döntött, hogy felbontja az eljegyzést.
Click to Flip
He decided to end his engagement.

Lehetséges, hogy a választások második fordulóját egy későbbi időpontra kell halasztani.
Click to Flip
The second round of elections may need to be postponed to a later date.

Vajon honnan szerezte ezt a rengeteg pénzt?
Click to Flip
I wonder where he got that much money from?

Azt is figyelembe kell vennünk, hogy ez először fordult elő.
Click to Flip
We must also take into account that this was the first time this had happened.

Nem lehet őt letartóztatni megfelelő bizonyíték nélkül.
Click to Flip
He cannot be arrested without proper evidence.

A bűnöző a jelentések szerint már elhagyta az országot.
Click to Flip
The criminal has been reported to have left the country.

A cég képviselője közölte, hogy a menetrend szerinti buszokat nem fogják leállítani.
Click to Flip
The company's representative said scheduled buses would not be stopped.

Főként magyar nemzetiségű menekült érkezett hazánkba.
Click to Flip
Mostly refugees of Hungarian nationality arrived in our country.

Milyen mértékben számolhatunk külső támogatással?
Click to Flip
To what extent can we count on external support?

Minden támogatást meg fogtok kapni, ha minden másnap hazajöttök.
Click to Flip
You will receive all the support if you come home every other day.

Adj minden gyereknek egy szem szilvát, mert mindkét busz késik.
Click to Flip
Give each child a plum because both buses are late.

Minden nehézség nélkül le tudtuk fordítani.
Click to Flip
We were able to translate it without any difficulty.

Amit ott láttunk, nagyon meglepett bennünket.
Click to Flip
What we saw there surprised us very much.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.