BME vizsgaleírás

Általános egynyelvű KOMPLEX vizsga B2 (angol középfok) kettő részből áll:

SZÓBELI:

1. Beszédkészség (40 pont, kb. 15 perc)

– személyes beszélgetés egy témáról kérdések alapján

– önálló témakifejtés kép alapján

– párbeszéd leírt szituációs feladat alapján

2. Beszédértés, vagyis magnó (40 pont, kb. 25 perc)

– jegyzetkészítés

– háromopciós feleletválasztás

ÍRÁSBELI (150 perc, SZÓTÁR használható):

1. Olvasáskészség

– lyukas szöveg kiegészítése megadott mondatokból (10 pont)

– kérdésekre válaszadás (20 pont)

– lyukas szöveg kiegészítése megadott szavakból (10 pont)

2. Íráskészség

– magánlevél, vagyis e-mail (20 pont)

– internetes fórum hozzászólás (20 pont)

Sikeres a vizsga, ha készségenként az elért eredmény legalább 40 %, de a teljes eredmény eléri a 60%-ot. A szóbelinél a kettő készség: beszédkészség, beszédértés. Az írásbelinél a kettő készség: olvasáskészség, íráskészség.

Komplex nyelvvizsgára jelentkezés esetén az egyik részvizsgához (pl. szóbeli) tartozó készségeken elért eredmények kompenzálhatják a másik részvizsgához (pl. írásbeli) tartozó készségeken elért eredményeket. Példa:

RészvizsgaKészségVizsgázói eredmény
ÍRÁSBELIolvasáskészség57%
íráskészség57%
SZÓBELIbeszédkészség63%
beszédértés63%

 

Mivel a fenti példában összesítésben a vizsgázó komplex nyelvvizsga eredménye 60%, ezért komplex vizsgája annak ellenére is sikeres, hogy az egyik részvizsgán (írásbeli) nem érte el a 60%-ot.

A készségenként elérendő 40% nem változik.
Komplex vizsga esetén továbbra is kiállítható bizonyítvány részvizsgánként (szóbeli ill. írásbeli típusú bizonyítvány) abban az esetben, ha összteljesítményed a négy készségen ugyan nem éri el a 60%-ot, de az egyik részvizsgán igen.

 

Lehet külön ÍRÁSBELI illetve SZÓBELI vizsgára is jelentkezni.