BME bizonyítvány

BIZONYÍTVÁNY

  • A sikeres vizsgáról/részvizsgáról írásbeli, szóbeli vagy komplex bizonyítványt kapsz.
  • Az országos elektronikus rendszerbe továbbított és ott véglegesített eredményadatok alapján, nyomdai úton előállított nyelvvizsga-bizonyítványok a Nyelvvizsgaközpontban kerülnek aláírásra és lepecsételésre majd – legkésőbb a vizsgától számított 60. napig – tértivevényes küldeményként postázzuk.
  • Amennyiben a bizonyítványba egyértelműen a saját hibádból téves adat kerül, a javított bizonyítvány újranyomtatási költséget jelent számodra.
  • A postázás előtt esetenként lehetőséget biztosítunk a bizonyítványok átvételére Budapesten személyesen vagy meghatalmazott által. Ennek lehetőségéről és időpontjáról a www.bme.bmenyelvviszga.hu honlapon tájékozódhatsz.
  • A bármilyen okból postán visszaérkező bizonyítványokat 1 évig őrizzük díjmentesen a budapesti központban. A határidő lejárta előtt levélben felkérünk az átvételre. Az egy év letelte után csak eljárási díj ellenében veheted át a bizonyítványodat.
  • Ha elveszítetted a bizonyítványodat, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphatsz bizonyítványt, csak ún. másodlatot, ami az elvesztett bizonyítványban szereplő adatokról szóló hatósági igazolás.
  • Másodlatot az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ jogosult kiadni.
  • A vizsgán elért eredményről igazolást nem állítunk ki.