ECL jelentkezés

ECL jelentkezés

Az ECL vizsgákra bárki jelentkezhet. A magyarországi törvényi szabályozás szerint, akkreditált nyelvekből azok jelentkezhetnek, akik a vizsga naptári évében betöltik 14. életévüket. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, valamint a vizsgadíj befizetésével, és egyúttal a befizetési igazolás vizsgahelyre történő eljuttatásával lehet.

Az ECL nyelvvizsgára történő jelentkezés előtt javasoljuk, hogy olvassa el Vizsgaszabályzatunkat.

Jelentkezni az alábbi módok egyikén lehet:
  • ON-LINE módon a vizsgadíj egyidejű átutalásával és a befizetés igazolásának a választott vizsgahelyre (ZILION) történő elektronikus vagy postai eljuttatásával
  • vagy papíralapú jelentkezési lappal, amely beszerezhető a vizsgahelyen (ZILION). A kitöltött jelentkezési lapot személyesen vagy postán lehet eljuttatni a kiválasztott vizsgahelyre, és természetesen csatolni kell hozzá a befizetési igazolást.

A jelentkezési lapon megadott e-mail címre minden jelentkező automatikus visszaigazoló e-mail-t kap jelentkezéséről. Az on-line jelentkezők a visszaigazolást azonnal megkapják, a papíralapú jelentkezési lapot leadók legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül értesülnek jelentkezésük megtörténtéről. Amennyiben ők az elektronikus visszaigazolást a jelentkezési határidőt követő 3 munkanapon belül nem kapnák meg, haladéktalanul fel kell venniük a kapcsolatot a választott vizsgahellyel. A jelentkezésről kapott elektronikus visszaigazoló e-mailben minden vizsgázó megkapja a szükséges adatokat (PID-et, azaz a vizsgán használatos azonosító kódot valamint a papíros jelentkezők egy jelszót is), amelyekkel eléri Vizsgázói oldalát. Az on-line regisztrálók a regisztráció során saját maguk adnak meg jelszót. A Vizsgázói oldalon a vizsgázó ellenőrizheti személyes adatait, a vizsgaadatait, a befizetéshez szükséges információkat, a vizsga előtti 10. naptól a vizsgabeosztását (időpontok, helyszínek), valamint a vizsga után 30 nappal a vizsgán elért eredményét.

Esélyegyenlőség

Fogyatékkal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig szíveskedjen eljuttatni az orvos szakértői véleményének másolatát a választott vizsgahelyre. Kérjük, csatolja hozzá a kérvényt, amelyben leírja, hogy milyen segítségre lenne szüksége a vizsgán. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthat a következő vizsgaidőszakra.

Pótjelentkezés lehetősége

Ha valaki nem tudja betartani a jelentkezési határidőt, a nyelvvizsgára később is van lehetősége bejelentkezni különeljárási díj (3.000.-Ft) ellenében. A pótjelentkezési igényt a választott vizsgahelyen kell jelezni, és pótjelentkezésre kizárólag papíralapú jelentkezési lapon van lehetőség általában az írásban mért vizsgarészek napját megelőző 2. hét közepéig.

Fontos tudnivalók a befizetésről (lehetséges módok, vizsgadíj)

On-line regisztrációt követően a befizetéshez szükséges pontos adatokat a Vizsgázói oldalon lehet megtalálni. A vizsgadíj befizetési határideje és a befizetés igazolásának teljesítése megegyezik a jelentkezés határidejével.

A befizetési igazolást a választott vizsgahelyre kell elküldeni a jelentkezési határidőig, csak azzal együtt válik a regisztráció érvényessé:

  • Átutalásos befizetés esetén a befizetési igazolás elegendő elektronikus formában is. Nem szükséges hivatalos, pecséttel ellátott igazolás a banktól, hanem pl. internet bankos átutaláskor elég akár egy Print Screen-nel elmentett képernyő a sikeres tranzakcióról, azonban fontos, hogy látszanak rajta a szükséges adatok: az összeg, a kedvezményezett bankszámlaszáma, a megfelelően kitöltött közleményrovat (on-line regisztráció esetén ez látható a Vizsgázói oldalon).
  • A vizsgadíjat két helyre kell fizetni / utalni az alábbiak szerint:

KOMPLEX  vizsga esetén:

A pécsi vizsgaközpontnak: 17.500 (B1), 19.000 (B2), 19.500 (C1)

A ZILION nyelviskolának: 7.500 (B1), 9.000 (B2), 9.500 (C1)

ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI esetén:

A pécsi vizsgaközpontnak: 11.000 (B1), 12.000 (B2), 12.500 (C1)

A ZILION nyelviskolának: 4.000 (B1), 5.000 (B2), 5.000 (C1)

 

A Pécsi Tudományegyetem számlaszáma: 10024003-00282716-00000000

A ZILION Kft számlaszáma: 11740047-20129343-00000000

  • Személyes jelentkezés esetén, a vizsgahelyen kérhet sárga csekket, melyet a postán kell befizetni.

 

Számla igénylése

A befizetett vizsgadíjról igény esetén kiállítunk számlát. A számlakérést a választott vizsgahelyen kell jelezni a vizsgára való jelentkezés határidejéig a befizetési igazolás (csekk feladóvevénye, vagy az átutalásról szóló banki dokumentum) csatolásával, valamint a számlázási-, illetve a postázási cím megjelölésével.